Se vigtige nyheder.

                     Driften er normal.  

Nu kan du også tilmelde opkrævningerne fra os til din E-Boks. Det kan du gøre ved at logge dig på E-forsyning. Derinde er der et link for tilmelding til E-Boks. Eller kontakt værket.

Bestyrelsens sammensætning er uændret efter GF afholdt den 13. august 2020. Jens Brodersen er formand og Alex Ibsen er næstformand.

 

Velkommen til Holsted Varmeværk A.m.b.A

Hvis du ønsker kontakt til ankenævnet på energiområdet, energitilsynet eller energiklagenævnet kan du finde flere informationer her:
www.energianke.dk - www.forsyningstilsynet.dk - www.ekn.dk