Se vigtige nyheder Der afholdes ordinær generalforsamling på Skovpavillonen, Vestergade 23 i Holsted torsdag den 1. september 2016 kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Velkommen til Holsted Varmeværk A.m.b.A

Hvis du ønsker kontakt til ankenævnet på energiområdet, energitilsynet eller energiklagenævnet kan du finde flere informationer her:
www.energianke.dk - www.energitilsynet.dk - www.ekn.dk