Se vigtige nyheder.

Driften er normal.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30. Den afholdes på varmeværket, Overgade 11 i Holsted. Læs mere i Ugeavisen den 16. januar 2018 side 64.

 

Velkommen til Holsted Varmeværk A.m.b.A

Hvis du ønsker kontakt til ankenævnet på energiområdet, energitilsynet eller energiklagenævnet kan du finde flere informationer her:
www.energianke.dk - www.energitilsynet.dk - www.ekn.dk

LÆS MERE OM SMS VARSLING HER