Se vigtige nyheder.

Driften er normal.

Som bekendt har vi ændret regnskabsår til at følge kalender året, med en overgangsperiode fra 1/6 2018 til 31/12 2018. Vi ændrer IKKE på rateantallet eller opkrævningstidspunkt. I den forbindelse vil nogle af beløbene på budgettet for 1/6 2018 til 31/12 2018 være lidt anderledes end normalt. Det drejer sig om fastafgiften og abonnementsbidraget. Der skal jo kun opkræves for 7 måneder.

Torsdag den 31. maj 2018 foretager vi aflæsninger af varmemålerne til brug for årsopgørelsen.

.

 

Velkommen til Holsted Varmeværk A.m.b.A

Hvis du ønsker kontakt til ankenævnet på energiområdet, energitilsynet eller energiklagenævnet kan du finde flere informationer her:
www.energianke.dk - www.energitilsynet.dk - www.ekn.dk

LÆS MERE OM SMS VARSLING HER