Se vigtige nyheder.

Driften er normal.

Efter den ordinære generalforsamling torsdag den 6. september 2018 består bestyrelsen af følgende: Jens Brodersen, formand; Alex Ibsen, næstformand; Ulrik Uhrskov; Carsten Qvist; HC Hovgaard; Anni Grimm er udpeget af Vejen kommune. 

Vi er desværre nødsaget til at hæve prisen pr. MWh fra kr. 400+moms til kr. 600+moms. Dette skyldes bortfald af grundbeløbet på 3 millioner som vi fik for at lave strøm. Dette betyder, at såfremt der bruges 10 MWh varme over året, vil aconto opkrævningen blive kr. 250 dyrere end ellers. Desuden ændres rateopkrævninger således at januar og juli bliver betalings frie. Vi bibeholder 10 rate opkrævninger.

Der afholdes ordinær generalforsamling på Postgården den 11. april 2019 kl. 19.30

 

Velkommen til Holsted Varmeværk A.m.b.A

Hvis du ønsker kontakt til ankenævnet på energiområdet, energitilsynet eller energiklagenævnet kan du finde flere informationer her:
www.energianke.dk - www.energitilsynet.dk - www.ekn.dk

LÆS MERE OM SMS VARSLING HER