4. Tænd dem

- tænd alle rummets radiatorer, ikke kun den, du sidder ved.

Du udnytter din fjernvarme mest effektivtr ved at bruge alle radiatoerne. Gem ikke en radiator bag sofen. En radiator skal være tændt og have luft omkring sig.