Som ny forbruger kontakter du varmeværket med aflæsninger af energi måleren ved overtagelse af boligen. 

Denne aflæsning foretages typisk sammen med sælger og/eller mægler.

Varmeværket fremsender så en budget oversigt samt opkrævning af a conto varme rate.    

Har du købt en grund og vil bygge selv, meddeler du dette til varmeværket. Vi vil så udlevere indføringsrør som støbes i soklen når der støbes. Således undgår vi der skal slåes hul i mur/fundament for at få fjernvarme rørene ført ind i huset.

Ved køb af grund vil varmeværket ligeledes opkræve et depositum på kr. 10.000,00. Dette depositum modregnes naturligvis ved færdiggørelse at stikket.