Din varmemåler bliver aflæst ved et besøg fra en medarbejder fra Holsted Varmeværk én gang årligt til brug for udarbejdelsen af dit varmeregnskab.

Aflæsningen sker fra ultimo april til medio maj.

Vi anbefaler dog, at du selv jævnligt aflæser din måler med henblik på at opdage fejl eller lækager i god tid.

Du kan have én af følgende målere:

Multical II

Multical III

Multical 66CDE-DD12 - klik her for interaktiv brugervejledning

Multical 601 - klik her for interaktiv brugervejledning