Log ind med dit brugernavn og kode som er oplyst i seneste konto-opkrævning.

E-forsyning er en platform hvor du blandt andet kan se dine breve fra os, såsom årsopgørelsen og styretabellen.

Du kan registrere dine måleraflæsninger, du kan beregne en prognose over din forventede årsopgørelse. Prognosen bliver selvfølgelig mere nøjagtig efterhånden som vi nærmer os regnskabsårets afslutning og jo flere aflæsninger du lægger ind.

Varmeværket vil tilstræbe at aflæse målerne hver eller hver anden måned. Du kan stadig registrere dine egne målinger uafhængigt af vores aflæsninger.

Prøv det her og gør dig dine egne erfaringer mht. hvad E-forsyning kan bruges til.